Tag Archives: Rob Wijnberg

Rob Wijnberg is een B-filosoof

Het moet een keer gezegd worden: Rob Wijnberg is een B-filosoof. We kunnen dit makkelijk infereren door de positie die Wijnberg als redacteur en schrijver van linkse media inneemt (NRC next en de Correspondent). Vanuit de Verenigde Staten leren we hoe de linkse media aan èèn stuk liegt. Wijnberg is een kind van de NY Times, ergo Wijnberg liegt.

Maar ik zal er iets dieper op ingaan. Neem dit artikel van hem: ‘Zo ontstaat de illusie dat je de wereld begrijpt.‘ De titel is al tegenstrijdig: ‘ik vertel jou dat het een illusie is dat je de wereld begrijpt. Waarom weet ik dat? Omdat ik de wereld begrijp natuurlijk. Gekkie.’

Wijnberg begint met een quote van Nietzsche: “Ieder begrip ontstaat door het gelijkstellen van het ongelijke.” Prima quote. Nietzsche adresseert de onmogelijkheid van taal om tot perfecte waarheid te komen – taal is een verzameling symbolen. Één blad is het andere blad niet.

2redoak
Ongelijk

Als Wijnberg het hierbij zou laten dan was er niks aan de hand. Let op je woorden, je kan er wel eens naast zitten is een prima moraal. Maar Wijnberg gaat verder:

Nu is dat in de meeste gevallen niet zo erg. Niemand zal het je kwalijk nemen dat je alle bomen en alle bladeren over één kam scheert. Problematisch wordt het alleen wanneer je bedenkt dat we dit ook aan de lopende band met mensen doen.

Grieken.

Allochtonen.

PVV’ers.

Bankiers.

Door een Nietzscheaanse bril denk je opeens: wie houden we hier eigenlijk voor de gek?

Door een Nietzscheaanse bril houden we helemaal niemand voor de gek want Nietzsche had geen enkel probleem om met generalisaties zijn punt over te brengen. Zo schreef hij dat Jezus een 2000-jaar complot van de Joden was om de elite omver te werpen. Over Duitsers schreef hij dat ze hun passie kwijt waren en zichzelf moesten overstijgen. En wie kan natuurlijk vergeten wat Nietzsche over vrouwen schreef: histrionische wezens die niet in staat tot vriendschap waren. Hij vergeleek ze met katten en vogels. Of koeien op hun best. Die Nietzscheaanse bril toch!

Nietzsche zegt nergens iets dat ook maar enigszins lijkt op ‘niet generaliseren dat Grieken lui zijn.’ Integendeel, Nietzsche zou het als eerste bombastisch van de daken schallen. Nietzsche begreep namelijk de functie van taal: informatie over brengen en daarmee waarheid te benaderen. Het feit dat een begrip ontstaat door het gelijkstellen van het ongelijke betekent dat elk begrip een benadering van de waarheid is. Dat is heel wat anders dan claimen dat elk begrip een leugen is, zoals Wijnberg op bizarre manier doet. Dat hij daarmee de goede naam van Nietzsche door het slijk sleept is extra beledigend.

Niet alleen zal niemand het me kwalijk nemen als ik bladeren over één kam scheer, men zal het mij in dank afnemen als ik accuraat groepen bladeren samenvat in plaats dat ik ze één voor één benoem. Weer, dat is de functie van taal: effectief informatie overbrengen. In dezelfde zin is het woord PVV’ers heel accuraat om de mensen samen te vatten die op de PVV stemmen. Grieken is eveneens een prima woord om bewoners van Griekenland te omschrijven en per extensie geldt hetzelfde voor de generalisatie dat de gemiddelde Griek liever aan een strandje Tzatziki en Ouzo drinkt dan een 40-urige werkweek maakt. Mediterrane genen. Bankier is een prima woord voor iemand die hoog in het management van een bank zit. Allochtoon is een prima woord voor iemand die niet Nederlands is. Per extensie is Islam prima te generaliseren als een religie van oorlog en haat. Per extensie zijn Turken en Marokkanen prima te generaliseren als immigranten die agressiever en dommer zijn dan Aziaten en Nederlanders.

Al met al mag het nu wel duidelijk zijn dat Wijnberg ons niks leert over de ongrijpbaarheid van waarheid. In plaats daarvan misbruikt hij Nietzsche om ons typische linkspraat te brengen: ‘Maakt u zich vooral geen zorgen over de immigranten die Nederland binnenstromen. Hier is niks te zien en het is racistisch, haatdragend en xenofoob om er nogmaals over te beginnen! Tsja, ofwel realiteit is racistisch ofwel Wijnberg is erg veralgemeniserend als hij mij een racist noemt. Die paradox zal hem zelf waarschijnlijk de rest van zijn leven ontgaan. Maar het is nooit te laat.

Kortom: Wijnberg kan eloquent de partijlijnen van Harvard napraten, maar als filosoof is de beste man niet serieus te nemen. Ter afsluiting om het verschil tussen Nietzsche en Wijnberg nog even te benadrukken:

Dit is Nietzsche de filosoof.

Dit is Wijnberg de filosoof.