De Psychologie van Grenzen

haters

Ik ga in deze post meer nuttige psychologie geven dan een psychologie student in zijn/haar gehele opleiding meekrijgt. Ik wou dat ik overdreef, maar psychologie studenten lezen noch Ernest Becker, noch Alfred Adler, noch Sigmund Freud. Dat mogen dan allemaal Joden zijn, maar wat kan ik zeggen. Joden blijken goed met psychologie te zijn, verschrikkelijk met politiek (Marx, Lenin, Trotsky…).

Wat hedendaagse psychologie studenten wél krijgen is een berg aan feiten zonder samenhangend verhaal. In de afwezigheid van een rode draad zijn veel studenten geneigd om dan maar het dominante narratief, progressivisme, over te nemen. Deze studenten worden vervolgens professoren en zie dan hoe de vicieuze cirkel van progressieve academia zichzelf  versterkt. Maar goed, een post over het rattennest dat academische psychologie heet ligt nog in het verschiet voor de toekomst. Voor nu wat fundamentele psychologie over de natuur van de mens.

Mens is net als elk dier een grenswezen. Dat wil zeggen dat mens altijd op zoek is om zaken voor zichzelf af te bakenen ten opzichte van andere mensen. Is dit JOUW huis of MIJN huis? Is dit JOUW vrouw of mijn vrouw? JOUW verantwoordelijkheid of MIJN verantwoordelijkheid? Met andere woorden, al het gedrag van mensen kan worden verklaard als het afbakenen, controleren en uitbreiden van grenzen.

In dit licht kunnen we sociaal menselijk gedrag ook verklaren. Gooi een groep onbekende mensen bij elkaar in een groep en zie hoe ze zich gedragen. Onvermijdelijk zal iedereen bezig zijn om de sociale hiërarchie te bepalen: wie staat waar! Hoe doen we dit? We testen elkaar. Vrouwen testen meestal op subtiele emotionele wijzes, mannen testen meestal op grovere wijzes. Maar in principe maakt de wijze van grenstesten niet uit; het belangrijkste is dat we het constant doen.

Dit eindeloze testen heeft een aantal biologische redenen, die afhankelijk zijn van de situatie:

  • In-group man-test-man: draagt de ander bij aan de stabiliteit van de groep? Is hij betrouwbaar? Heeft deze persoon wat te leren? Kan ik deze persoon meer verantwoordelijkheid geven?
  • Out-group man-test-man: hoe sterk zijn de grenzen van de ander? Verliest hij gebied? Kan ik dat gebied overnemen?
  • Vrouw-test-man: Kan ik over hem heenlopen (en per extensie kunnen anderen over hem heenlopen)? Beschermt hij zijn grenzen? Is hij alfa?

De wereld is gevuld met blinde mensen die constant hun handen in elkaars gezicht duwen in een poging informatie te vergaren.

Vanuit dit oogpunt kunnen we ook makkelijk begrijpen waarom elke beroemdheid haters heeft. Een beroemdheid heeft immers status en mensen die niet tot de in-group van die beroemdheid horen begeren die status voor zichzelf. Hun haat is zodoende niks anders dan een shit-test, erop gericht om de psychologische stabiliteit van de persoon in kwestie te testen. De dag dat de beroemdheid bezwijkt onder de druk van de haters is de dag dat haar grenzen falen, tot groot vermaak van de haters. Op zo’n moment kan je slechts hopen dat de gevallene van Nietzsche danwel Jezus heeft geleerd om haar vijanden lief te hebben.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.