De Cult van Progressivisme

Soms denken we te moeilijk. Soms willen we mensen om ons heen overtuigen van ons gelijk door ons hele wereldbeeld over hen uit te braken: we vertellen dat dit zo is en dat zus is en hierover gelogen werd in media… Totdat we onszelf tegenhouden: we doen veels te moeilijk.

Iemand overtuigen van de waarheid is niet hetzelfde als iemand de hele waarheid vertellen. ‘Waarheid’ is nogal breed en complex om te vertellen. Veel simpeler is het tegenovergestelde: leg die persoon de Leugen voor die hem of haar wordt verteld. Leugens zijn intuïtief. We begrijpen een leugen veel sneller dan dat we een diepe waarheid begrijpen.

De grootste Leugen aan het begin van de 21 eeuw is simpelweg de leugen van progressivisme. Vanuit historisch perspectief is progressivisme een vreemde cult; het is de meest succesvolle cult ter wereld. Maar het is een cult desalniettemin, en een cult hangt door leugens aan elkaar. Neoreactionairen noemen de manifestatie van deze cult omineus ‘het Kathedraal’. Harvard en per extensie academia is deel van het kathedraal. Middelstroom media is deel van het kathedraal. Politici en met name democraten zijn deel van het kathedraal. Het kathedraal bepaald wat politiek correct is en wat niet; het bepaald wat wij lezen, wat wij denken.

Om de leugen van progressivisme uit te leggen hoeven we dus niet een heel alternatief wereldbeeld op te hangen. Veel simpeler is om naar de leugens van kathedraal-instituties te kijken. Thinkprogress.com is een prima voorbeeld. Laten we naar deze screenshot kijken:

thinkprogressivecult

Het is lachwekkend hoe weinig moeite de ‘journalisten’ van deze artikelen nog doen om hun bias te verhullen. Deze artikelen zijn niet geschreven om je te doen nadenken; ze zijn geschreven om amygdalas te triggeren, om de leden van de progressieve cult emotioneel te prikkelen.

Ik ben geenszins van plan om van elk clickbait artikel uit te leggen waarom het voor 95% onzin is, maar kort over “The Impact of Obamacare On Cancer Outcomes Is Becoming Clearer”. Het Kathedraal staat volledig achter Obama en universele zorg dus we kunnen vantevoren voorspellen dat het artikel een lofzang gaat afsteken over Obamacare. Wis en waarachtig, dat is het geval. Obamacare is een daverend succes! En waarom? Omdat de diagnoses van cervicale kanker van vrouwen tussen 21 en 36 zijn toegenomen. Wat?? Die argumentatie is onzin.

1 – Het is een praktisch verwaarloosbaar feitje in het web van de zorg (comrades! Production of chairs has increased with 10.4%! The economy is a great success!).

2 – Een toename in diagnostiek betekent geenszins een toename in kwaliteit van zorg. Afwijkende cellen in een vroeg stadium worden vaak conservatief behandeld, met andere woorden: je maakt deze vrouwen alleen maar onnodig ongerust en geeft daar bovendien veel geld aan uit. In Nederland doen we middels bevolkingsonderzoek ook aan vroegdiagnostiek van cervixcarcinoom: eens in de 5 jaar, vanaf het 30e levensjaar.

Ik ben al weer te lang doorgegaan met inhoudelijk argumenteren. Dat werkt niet bij cultisten, ik weet het. Beter om met ze te spotten; geen betere manier om leugens aan het licht te brengen dan met humor. Dus ter afsluiting, enkele suggesties voor toekomstige thinkprogress artikelen:

  • “Two children massacred by yet another Texas gun owner; Republicans blame foreigners”
  • 10 Reasons Why Trump Is Hitler. What if a Mexican was born a Jew?”
  • “Black bi-sexual in wheelchair brutally assaulted by Baltimore police”
  • Hillary promises to close Guatanamo Bay: why we believe her”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.