Het Overton Raam

In de categorie ‘fundamentele principes die je helder leren denken’, vandaag het Overton raam. Wiki heeft geen Nederlandse versie van Overton, dus bij deze mijn vertaling van de Engelse definitie:

Het overton raam is de reikwijdte van ideeen die de massa accepteert.

Met andere woorden, het Overton raam bepaalt wat we politiek correct vinden en indirect wat we incorrect vinden (datgene dat we verzwijgen). Honderdduizenden vluchtelingen huisvesting & sociale zekerheid bieden past volledig in het Overton raam van 2015. Het idee om deze mensen neer te schieten als ze illegaal de grens oversteken is daarentegen een Overton faux pas.

Statistisch gezien is de kans dat het Overton raam precies goed is in de zin dat het accuraat de realiteit omschrijft nihil – 20e eeuw geschiedenis geeft ons in ieder geval weinig hoop. Veel realistischer is dat het Overton raam verschuift met de politieke en intellectuele elite in samenwerking met de media om de massa in check te houden. Niks is zo effectief en dociel als een massa die zichzelf censureert zodra het ‘gevaarlijke’ gedachten gaat denken.

Het huidige Overton raam is schrikwekkend ver naar links verschoven; wat 100 tot 50 jaar geleden nog als hevig links werd beschouwd (zorgstaat / homo-huwelijk / open immigratie / 50%+ inkomstenbelasting / EU/ feminisme) is vandaag de dag de norm. De massa beweegt gehoorzaam mee. Ctulhu blijft naar links zwemmen.

1 thought on “Het Overton Raam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.