Gnon

Gnon

Tijd om Gnon te introduceren.

Gnon is mij -als zoveel dingen- ter oren gekomen via Neoreactionisme. Wie is Gnon?

Gnon is almachtig maar ook machteloos. Gnon stuurt alles maar is zonder wil. Gnon geeft geen fuck om wie jij bent of wat je intenties zijn. Gnon geeft niks om je gevoelens, je emoties en je poetische ziel. Gnon is een genadeloze klootzak. Het enige waar Gnon om geeft zijn de wetten van natuurlijke selectie, evolutie en de knarsende tand des tijds. Op een lang genoege tijdschaal is alles Gnon.

Gnon is de God van biomechanica.

In het Westen vandaag zijn veel aanbidders van Gnon te vinden – mensen die de Christelijke God verwerpen en in plaats daarvan wetenschap als allerhoogste goed houden. Deze mensen zijn rationalisten tot in het extreme detail: ‘niks weten we zeker’, zeggen zij, behalve dan dat de natuur haar gang zal blijven gaan en mens deel van die natuur is. Soms weten deze mensen hier zelfs een  mooi verhaal van te maken – vaak iets met de zoektocht naar Wetenschappelijke Waarheid, die heilige graal. Gnon lacht deze lieden hard uit. De wetenschap geeft om Gnon, maar Gnon geeft niks om de wetenschap.

Gnon doesn’t give a fuck.

Het probleem van Gnon-aanbidding is natuurlijk het ontbreken van een hogere moraal. Gnon maakt geen onderscheid tussen Churchill en Hitler; winnaars schrijven de geschiedenis en had Voldemort Zweinstein succesvol ingenomen dan was hij in Gnon’s ogen de goedzalige ‘man who survived’. Gnon kent geen goed of slecht: alleen macht en hen die te zwak zijn om het te grijpen. The strong take what they will and the weak endure what they must.

Troosteloos, niet? Dat is waarom Gnon als God niet zo’n best idee is. Liever baseren we onze moraliteit op abstracte ideeen als rechtvaardigheid, loyaliteit & liefde. Fair enough.

Toch kunnen we Gnon niet terzijde schuiven. Daarvoor is hij te almachtig; alle natuurwetten gehoorzamen aan Gnon en alle fysieke manifestaties opereren volgens Zijn ijzeren wil. Je mag natuur best transcenderen om dichter bij God te komen, maar vergeet daarbij nooit dat jij in Gnon’s glorie als zak vlees in de verloskamer ter aarde bent gekomen, net zo goed als het onvermijdelijke moment dat je als grijs skelet door Gnon’s furie tot stof zult vergaan.

1 thought on “Gnon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.