Terugkeer naar aristocratie

aristocracy

Door de geschiedenis heen is er altijd een kleine elite geweest die over de grote massa heeft geheerst. Een bovenklasse. Vandaag de dag worden we uitgebreid gehersenspoeld met de mythe van de maakbare mens en daarmee de inherente oneerlijkheid van de bovenklasse. “Waarom zouden die hoge bonzen alle macht hebben? Ze hebben geen enkel recht op hun positie behalve dan dat ze erin geboren zijn!”

Klopt. Alleen maakt de familie waarin je geboren bent al het verschil.

Als we de mens strippen van de maakbaarheidsmythe dan blijft een biologische machine over. Deze machine is gemaakt en wordt aangestuurd door diens genen. Gegeneraliseerd: sommige machines zijn geschikt om te werken. Anderen om te denken. Sommigen zijn geschikt om te volgen, anderen om te leiden.

In de overgang van -relatief- egalitaire stammen naar complexere agriculturele samenlevingen vond een gigantische schift plaats: niet langer was de mens een slaaf van zijn omgeving, de mens werd Meester van zijn omgeving! We temden dieren! Oogstten velden aan voedsel! Smolten wapens! Bouwden huizen! Kortom, een gigantische accumulatie van macht vond plaats. Macht bestaat echter zelden in een vacuüm: het wordt opgeëist door mensen.

Nu kan macht op meerdere manieren worden gebruikt. Mensen kunnen het misbruiken en op deze manier chaos teweeg brengen, of ze kunnen goed gebruiken en een stabiele samenleving bouwen voor een groep van meer dan 150 mensen. Evolutie selecteert overwegend op de laatste categorie – instabiele samenlevingen vallen nou eenmaal sneller uit elkaar dan stabiele samenlevingen. In deze stabiele samenlevingen zien we zodoende een evolutionaire druk die wordt uitgeoefend op de machtsgebruikers, namelijk om de stabiliteit te waarborgen in een aldoor complexer wordende omgeving.

Deze groep vormt de aristocratie.

De aristocratie is biologisch anders dan de lagere sociale klassen. Logisch, want aan de lagere klassen worden andere eisen gesteld. Overleef! Dat is alles. Er rust geen druk op hun schouders om de samenleving draaiende te houden. Het fijne van deze natuurlijke methode is dat beide groepen hun zin krijgen: de lagere sociale klasse heeft een stabiele omgeving om in te leven en de aristocratie ontvangt de status om die stabiele omgeving te onderhouden.

Deze fragiele balans wordt vandaag de dag helaas hardnekkig ontkend! Jij en ik zijn hetzelfde, is het credo. Nee, zeg ik. Als je dit leest, volgt en begrijpt dan hebben we wellicht veel gemeen. Maar voor de overgrote meerderheid van de mensen geldt: jij en ik zijn niet gelijk. Als jij de Telegraaf leest, naar Privé kijkt, meer dan een uur per dag tv kijkt, je volledig identificeert met je voetbalteam of enig ander schaapachtige karaktertrek… Dan hebben jij en ik weinig gemeen.

Nu lees je dit alles en bestaat de mogelijkheid dat je denkt: “arrogante lul, wat probeer je jezelf nou als aristocraat neer te zetten.” Dit is jouw goed recht.

Ik behoor niet tot de formele Nederlandse aristocratie. Nu argumenteer ik dat die ook langzaam uit elkaar valt, dus zo erg is dat niet – kinderen uit oud-geld families worden tenslotte naar progressieve universiteiten gestuurd waar gelijkheid de norm is. Kakkers blijven een natuurlijke status hebben (het succes van het tijdschrift Linda: de Gooische levensstijl verkopen aan meisjes van alle sociale klasses), maar hun arrogantie gaat niet samen met de overtuigingen die hun worden aangeleerd.

In simpele woorden: de witte rijke man wordt aangeleerd zich te schamen voor het feit dat hij wit, rijk en man is.

Daar bouw je geen aristocratie op. Vandaar bij deze mijn oproep: tijd om terug te keren naar een ouderwetse aristocratie. Laat het whisky sippen en sigaren roken maar beginnen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.