Macht is Recht

Image

Macht is een buzzwoord. Macht trekt ieders aandacht, maar discussies over macht polariseren snel – je wilt niet als een machtswellusteling overkomen. Maar macht is overal om ons heen. OVERAL zijn hiërarchieën; op je werk, in je familie, met je vrienden, in de politiek, de academische wereld, ziekenhuizen, het leger, online fora, verenigingen, scholen… Machtsvergaring verheffen tot het enige doel in je leven is één ding, maar de waarheid om ons heen negeren is nog veel stompzinniger. Ik heb het al eerder gezegd: ontkenning van macht is ook een vorm van macht.

Macht is de basis voor al je acties in de echte wereld. Als jij niet de macht hebt om je zin door te voeren maakt het helemaal niks uit hoe Rechtvaardig je zin is. Etische overwegingen zijn pas relevant als aan de fundamentele eis van macht is voldaan. Een voorbeeld uit de Griekse mythologie.

Cassandra, een dochter van de koning van Troje, was een bloedmooie vrouw die voor haar manipulatieve acties werd gestraft door de god Apollo: ze kon de toekomst voorspellen, maar niemand zou haar voorspellingen geloven. Ze zag in visioenen hoe Troje zou worden platgebrand door de Grieken en hoe deze slachting door een paard zou gebeuren… Maar niemand geloofde haar. Probeer haar kwelling eens voor te stellen: ze had gelijk, ze had het juist, maar Apollo had haar macht als een tapijt onder haar uitgetrokken. Troje werd veroverd door de Grieken en er was niks wat Cassandra aan kon doen. Dat is recht zonder macht.

“Gelijk” hebben maakt alleen in in zoverre dat je de macht hebt om je gelijk door te voeren. Alfas snappen dit: ze houden hun bek als ze weten dat het niet het moment is om te praten, ze asserteren zichzelf als ze weten dat ze de macht hebben hun gelijk door te voeren.

3 thoughts on “Macht is Recht

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.